Міжнародна науково-практична конференція м. Чернігів (Україна) 9 лютого 2020 року

"ЕЛЕМЕНТАРНЕ МУЗИКУВАННЯ КАРЛА ОРФА: ВІД РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДО НАВЧАННЯ ГРИ НА МУЗИЧНОМУ ІНСТРУМЕНТІ"

Місце проведення:

м.Чернігів., вул.Шевченка 6, Чернігівський музичний коледж ім. Л.М.Ревуцького.

Організатори конференції:

• ГО "Орф Шульверк Асоціація України"
• Чернігівський музичний коледж ім. Л.М. Ревуцького
• Національний університет "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка

Метою конференції є втілення та розповсюдження педагогічних ідей Карла Орфа в Україні. Конференція має об'єднати спеціалістів, які розділяють та втілюють у своїй роботі ідеї видатного австрійського педагога-музиканта Карла Орфа.

Головні напрями роботи:
- Орф-підходу у музичному вихованні та розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
- Орф-підхід в контексті підготовки до музичного навчання та оволодіння грою на музичному інструменті;
- Орф-підхід в роботі з людьми з особливими потребами;
- Шляхи інтеграції Орф-педагогіки в сучасну музичну освіту.

Учасники конференції:
музичні педагоги, студенти вищих мистецьких навчальних закладів, науково-педагогічні працівники.

На конференції плануються:
1. Виступи провідних міжнародних фахівців у орф-педагогіці.
2. Практичні майстер-класи від педагогів, що практикують орф-підхід с дітьми різних вікових категорій у галузі музичного навчання, музикотерапії, психотерапії та роботі з людьми з особливими потребами.
3. Звіт діяльності ГО "Орф Шульверк Асоціація України" за 2019 рік.
4. Матеріали конференції щодо впровадження орф-підходу та практичних орф-моделей будуть видані у збірнику науково-практичних матеріалів.

Усім, хто бажає виступити на Міжнародній науково-практичній конференції «Елементарне музикування Карла Орфа: від розвитку музичних здібностей до навчання гри на музичному інструменті» необхідно до 30 грудня 2019 року надіслати матеріали виступу (тези) на адресу orffconference@gmail.com. Тези мають бути викладені у короткій довільній формі та містити основні положення виступу. Змістом виступу можуть бути: результати методичної роботи з дітьми різних вікових категорій; педагогічні моделі; моделі уроку; історичний, методичний або мистецтвознавчий матеріал стосовно орф-педагогіки.

Кращі доповіді будуть відібрані для презентації на пленарному та секційних засіданнях Міжнародної науково-практичної конференції «Елементарне музикування Карла Орфа: від розвитку музичних здібностей до навчання гри на музичному інструменті», яка відбудеться 9 лютого 2020 р. у Чернігівському музичному коледжі ім.Л.М.Ревуцького.

Результати відбору, повна програма Міжнародної науково-практичної конференції «Елементарне музикування Карла Орфа: від розвитку музичних здібностей до навчання гри на музичному інструменті» будуть оголошені 10 січня 2020 р.

Тези доповіді

Вимоги до оформлення тез:
- мова українська; англійська; російська.
- надсилаються у вигляді електронного файлу у форматі Microsoft Word електронною поштою на адресу orffconference@gmail.com
- обсяг 2-5 стор. машинописного тексту (без нумерації) через 1,5 інтервали; 14 кегль, шрифт Times New Roman;
- поля: зліва – 30 мм, знизу – 25 мм, вгорі – 20 мм, праворуч – 10 мм;
- назву доповіді друкувати симетрично тексту;
- під назвою доповіді праворуч через 1,5 інтервали – ім’я та прізвище;
- під прізвищем автора через один інтервал друкувати маленькими літерами повну назву навчального закладу, місто, ще через два інтервали – текст;
- нотні приклади подаються у графічному форматі (jpg, png).

Фінансові умови участі:

рання реєстрація до 15.12.2019 р. 650 гривень
стандартна реєстрація до 15.01.2020 р. 700 гривень
пізня реєстрація з 01.02.2020 р. 750 гривень

Для участі у конференції необхідно зареєструватися.

Додаткова інформація за тел.:
+38 (063) 947-12-21/ +38 (050) 340-42-78 або
e-mail – orffconference@gmail.com

Завантажити інформаційний лист

Інформація на FB